IPHONE GIÁ GIẢM MẠNH

IPHONE GIÁ GIẢM MẠNH

SKY A890 - CẤU HÌNH KHỦNGXẢ HÀNG CUỐI NĂM

XẢ HÀNG CUỐI NĂM

SKY A870 - HÀNG ĐÃ VỀ

SKY A870 - HÀNG ĐÃ VỀ

IPHONE  - GIẢM GIÁ MẠNH

IPHONE - GIẢM GIÁ MẠNH

HỔ TRỢ ONLINE

Bộ phận kinh doanh
Bộ phận kỹ thuật

ĐIỆN THOẠI

MÁY TÍNH BẢNG

PHỤ KIỆN

TÌM KIẾM

MENU THÀNH VIÊN

Tài khoản email
Mật khẩu
 Có (0) sản phẩm
trong giỏ hàng của bạn

DỊCH VỤ

Tìm chúng tôi trên Facebook

THỐNG KÊ


Iphone 4 8G black (used 99%)

Giá bán: 2,390,000 VNĐ

IPHONE 4 16 black (used 99%)

Giá bán: 2,600,000 VNĐ

Iphone 4S 16G (used 99%)

Giá bán: 3,300,000 VNĐ

Iphone 4s 32G (used 99%)

Giá bán: 3,500,000 VNĐ

IPHONE 5 16G White (used )

Giá bán: 5,900,000 VNĐ

SKY A840 (used 99%)

Giá bán: 2,600,000 VNĐ
Giá KM: 2,300,000 VNĐ

SKY A850 (used 99%)

Giá bán: 2,900,000 VNĐ
Giá KM: 2,600,000 VNĐ

Sky A860 (used 99%)

Giá bán: 3,600,000 VNĐ
Giá KM: 3,300,000 VNĐ

SKY A870 (used 99%)

Giá bán: 3,400,000 VNĐ

SKY A890 used 99%

Giá bán: 4,600,000 VNĐ

SKY A760 (used 95%)

Giá bán: 1,400,000 VNĐ
Giá KM: 1,150,000 VNĐ

SKY A770 (used 95%)

Giá bán: 1,500,000 VNĐ
Giá KM: 1,250,000 VNĐ

SKY A810 (used 99%)

Giá bán: 1,500,000 VNĐ
Giá KM: 1,300,000 VNĐ

SKY A820 (used 99%)

Giá bán: 1,800,000 VNĐ
Giá KM: 1,500,000 VNĐ

SKY A830 (used 99%)

Giá bán: 2,300,000 VNĐ
Giá KM: 1,950,000 VNĐ

SKY A840 (used 99%)

Giá bán: 2,600,000 VNĐ
Giá KM: 2,300,000 VNĐ

SKY A850 (used 99%)

Giá bán: 2,900,000 VNĐ
Giá KM: 2,600,000 VNĐ

Sky A860 (used 99%)

Giá bán: 3,600,000 VNĐ
Giá KM: 3,300,000 VNĐ

SKY A870 (used 99%)

Giá bán: 3,400,000 VNĐ

SKY A880 used 95%

Giá bán: 3,700,000 VNĐ

SKY A900 ( used 99% )

Giá bán: 4,100,000 VNĐ

SKY A890 used 99%

Giá bán: 4,600,000 VNĐ

SKY A910 ( used 99%)

Giá bán: 5,990,000 VNĐ

SKY A870 new 100%

Giá bán: 5,300,000 VNĐ

SKY A800 (new 100%)

Giá bán: 2,100,000 VNĐ

SKY A830 (new 100%)

Giá bán: 3,100,000 VNĐ
Giá KM: 2,900,000 VNĐ

SKY A910 ( used 99%)

Giá bán: 5,990,000 VNĐ

Iphone 4 8G black (used 99%)

Giá bán: 2,390,000 VNĐ

Iphone 4 8G white (used 99%)

Giá bán: 2,490,000 VNĐ

IPHONE 4 16 black (used 99%)

Giá bán: 2,600,000 VNĐ

IPHONE 4 16 white (used 99%)

Giá bán: 2,700,000 VNĐ

IPHONE 4 32G black (used 99%)

Giá bán: 2,900,000 VNĐ

IPHONE 4 32 white (used 99%)

Giá bán: 2,990,000 VNĐ

Iphone 4S 16G (used 99%)

Giá bán: 3,300,000 VNĐ

IPhone 4s 16G white

Giá bán: 3,400,000 VNĐ

Iphone 4s 32G (used 99%)

Giá bán: 3,500,000 VNĐ

IPhone 4s 32 white

Giá bán: 3,600,000 VNĐ

IPHONE 5 16G black (used )

Giá bán: 5,500,000 VNĐ

IPHONE 5 16G White (used )

Giá bán: 5,900,000 VNĐ

IPHONE 5 32G black (used )

Giá bán: 5,700,000 VNĐ

Iphone 5 32G white (used)

Giá bán: 6,100,000 VNĐ

iPhone 5S Black 16Gb LikeNew

Giá bán: 7,900,000 VNĐ

iPhone 5S White 16G likenew

Giá bán: 8,900,000 VNĐ

Iphone 5s 16 gold liknew

Giá bán: 9,400,000 VNĐ

iPhone 5S Black 32Gb LikeNew

Giá bán: 8,400,000 VNĐ

iPhone 5S White 32G likenew

Giá bán: 8,400,000 VNĐ

Iphone 5s 32 gold liknew

Giá bán: 9,800,000 VNĐ

Galaxy S1 (fullbox renew 100%)

Giá bán: 1,900,000 VNĐ
Giá KM: 1,700,000 VNĐ

SAMSUNG GALAXY S3 (used 98%)

Giá bán: 3,100,000 VNĐ

Galaxy S4 (used 99%)

Giá bán: 4,300,000 VNĐ

Galaxy S5 (used 99%)

Giá bán: 7,200,000 VNĐ

Galaxy Note (fullbox renew 100%)

Giá bán: 2,900,000 VNĐ

SAMSUNG NOTE2 (used 99%)

Giá bán: 4,300,000 VNĐ

Galaxy Note 3 (used 99%)

Giá bán: 7,200,000 VNĐ

SAMSUNG GALAXY WIN (I8552)

Giá bán: 2,300,000 VNĐ

SAMSUNG GALAXY J (new)

Giá bán: 6,100,000 VNĐ

LG OPTIMUS L7 (used 99%)

Giá bán: 1,900,000 VNĐ

LG PRADA 3.0 (used 99%)

Giá bán: 1,900,000 VNĐ

LG OPTIMUS G (used 99%)

Giá bán: 3,100,000 VNĐ
Giá KM: 2,900,000 VNĐ

LG GK (used (99%)

Giá bán: 3,200,000 VNĐ

LG OPTIMUS G PRO (used 99%)

Giá bán: 3,900,000 VNĐ
Giá KM: 3,300,000 VNĐ

LG G2 (used 99%)

Giá bán: 4,300,000 VNĐ

LG G flex (new 100%)

Giá bán: 6,300,000 VNĐ

LG GX (used 99%)

Giá bán: 3,700,000 VNĐ
Giá KM: 3,500,000 VNĐ

Bao da clover A760

Giá bán: 180,000 VNĐ

Bao da clover A770

Giá bán: 1,800,000 VNĐ

Bao da clover A800

Giá bán: 180,000 VNĐ

Bao da clover A810

Giá bán: 180,000 VNĐ

Bao da clover A820

Giá bán: 180,000 VNĐ

Bao da clover A830

Giá bán: 180,000 VNĐ

Bao da clover A840

Giá bán: 180,000 VNĐ

Bao da clover A850

Giá bán: 180,000 VNĐ

Bao da clover A860

Giá bán: 180,000 VNĐ

Bao da clover A870

Giá bán: 180,000 VNĐ

Cảm ứng Sky A760

Giá bán: 400,000 VNĐ

Cảm ứng Sky A770 đen

Giá bán: 400,000 VNĐ

Cảm ứng Sky A800 đen/trắng

Giá bán: 450,000 VNĐ

Cảm ứng Sky A810 đen

Giá bán: 500,000 VNĐ

Cảm ứng Sky A820 đen/trắng

Giá bán: 650,000 VNĐ

Cảm ứng Sky A830 đen/trắng

Giá bán: 800,000 VNĐ

Màng hình SKY A770

Giá bán: 500,000 VNĐ

Màng hình SKY A800

Giá bán: 600,000 VNĐ

Màng hình SKY A840

Giá bán: 1,600,000 VNĐ

Màng hình SKY A850

Giá bán: 2,200,000 VNĐ

Camera SKY A800

Giá bán: 300,000 VNĐ

Camera SKY A810

Giá bán: 300,000 VNĐ

Camera SKY A820

Giá bán: 300,000 VNĐ

Camera SKY A830

Giá bán: 450,000 VNĐ

Camera SKY A850

Giá bán: 600,000 VNĐ

Pin SKY A760/770

Giá bán: 100,000 VNĐ

PIN SKY A800/810/820

Giá bán: 100,000 VNĐ

PIN SKY A830

Giá bán: 120,000 VNĐ

PIN SKY A840

Giá bán: 160,000 VNĐ

PIN SKY A850

Giá bán: 220,000 VNĐ

PIN SKY A860

Giá bán: 250,000 VNĐ

PIN SKY A870

Giá bán: 300,000 VNĐ